Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Czym jest opóźniony rozwój mowy?

Wolniejszy rozwój mowy w porównaniu do rówieśników w zakresie zdolności percepcyjnych (rozumienia mowy) i/lub ekspresyjnych (nadawania mowy, komunikacji). Opóźniony rozwój mowy może być wywołany różnymi czynnikami.

Ważna jest zatem wizyta u neurologopedy, by ocenić, z jakiego powodu mowa rozwija się wolniej. Terapeuta przeprowadzi wywiad, oceni rozumienie mowy i komunikację, oceni rozwój poznawczy i emocjonalny, motorykę dużą i małą, rozwieje wszelkie wątpliwości Rodzica, zaproponuje plan terapeutyczny, przekaże wskazówki do pracy w domu.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy wspomagana jest różnymi technikami terapeutycznymi, indywidualnie dobranymi do potrzeb i możliwości dziecka, m.in. Metodą werbo – tonalną, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, stymulacją obszaru ustno – twarzowego, stymulacją czucia głębokiego, stymulacją polisensoryczną.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną

Dobierzemy odpowiedni dla Ciebie termin oraz ustalimy szczegóły