Wykształcenie

Kursy i szkolenia:
 • 2021 „CRAFTA” moduł II
 • 2021 „Certyfikowany kurs instruktora metody Buteyko”
 • 2021 „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”
 • 2021 „Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
 • 2021 „Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych alternatywnie
 • 2021 „Ssanie kciuka okiem neurologopedy”
 • 2021 „Nerwy czaszkowe – krok po kroku – podstawy badania i terapii dla logopedów”
 • 2020 „CRAFTA” moduł I
 • 2020 „Osteopatia w pediatrii i neonatologii”
 • 2020 „Dysfagia u niemowląt i małych dzieci”
 • 2020 „Niemowlak u logopedy II Miobo skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne”
 • 2020 „Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno – i zewnętrzno – oralnych. Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy)”
 • 2020 „Kurs Fizjoterapia Neonatologiczna Moduł I”
 • 2020 „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt. Nowe podejście”
 • 2019 „Manualna terapia dysfagii”
 • 2019 „Szkolenie Modułowe MFS” (CERTYFIKAT)
 • 2019 „Stymulacja traktu ustno – twarzowego”
 • 2018 „Niemowlak u logopedy”
 • 2018 „Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia”
 • 2018 „Zastosowanie Stymulacji Bazalnej w rehabilitacji osób w śpiączce”
 • 2017 „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel”
 • 2017 „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED”
 • 2017 „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”
 • 2016 „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii”
 • 2016 „Akademia Dysfagii – Żywię właściwie NUTRICIA”
 • 2016 „Zabawa inspirująca rozwój”
 • 2015 „Wczesna ocena oralno – motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”
 • 2015 „Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”
 • 2015 „Dysfagia w neurologii – metody oceny zaburzeń przyjmowania pokarmów i połykania; terapia”
 • 2015 „Dysfagia w Gerontologopedii – terapia karmienia, jedzenia i połykania u osób w podeszłym wieku”
 • 2015 „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem przed i po wszczepie implantów słuchowych”
 • 2015 „Sound Foundation for Babies – kompleksowy materiał wsparcia logopedy i rodzica w terapii dzieci z niedosłuchem”
 • 2014 „Dysfagia” - szkolenie autorskie Praksedy Szyper z Niemiec
 • 2014 „Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani”
 • 2013 „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney”
 • 2013 „Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
 • 2013 „Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią”
 • 2011 „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
 • 2011 „Specyfika mowy dziecka z FASD”
 • 2010 „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji wg Castillo Moralesa, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • 2010 „Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy”
 • 2009 „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”
 • 2008 Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii
 • 2008 III stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych
 • 2007 II stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych
 • 2007 I stopień kursu w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • 2006 I stopień kursu języka miganego dla nauczycieli zorganizowanego przez Polski Związek Głuchych

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną

Dobierzemy odpowiedni dla Ciebie termin oraz ustalimy szczegóły