Dzieci w różnym wieku

Dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym u logopedy?

Tak! U dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz szkolnym wykonuje się tzw. badania przesiewowe, które sprawdzają umiejętności dziecka związane z odbieraniem i nadawaniem dźwięków oraz mowy, badają stan rozwoju mowy dziecka. Ich zadaniem jest ewentualnych wad, dysfunkcji czy zaburzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kształtowanie się mowy dzieci. Badanie to pozwoli na indywidualne dobranie terapii logopedycznej, pedagogicznej.
Co logopeda oceni u dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym?

 • funkcje oddychania (przez nos czy przez usta, tor oddychania, długość wydechu, sposób dmuchania)
 • funkcje połykania (infantylne, tj. typu niemowlęcego czy prawidłowe, tj. typu dorosłego, ewentualne zachłystywanie się)
 • funkcje nagryzania, gryzienia i żucia (ewentualne wady zgryzu)
 • badanie kinestezji mowy (czucia ułożenia narządów mowy, napięcia mięśniowego, koordynacji narządów artykulacyjnych)
 • badanie artykulacji (czy prawidłowo realizowane są poszczególne głoski)
 • badanie płynności i prozodii mowy (akcentu, intonacji, rytmu, płynności mówienia – tu ewentualne jąkanie)
 • badanie mowy pod kątem m.in. niedokształcenia mowy o typie afazji
 • badanie emisji głosu (tu oceniana jest barwa i ton głosu: głos zbyt niski bądź zbyt wysoki, chrypka, napięcie języka, warg, podniebienia miękkiego, szyi)
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie lateralizacji (jednorodna prawostronna, jednorodna lewostronna, skrzyżowana, nieustalona)
 • badanie percepcji słuchowej (słuch fonemowy i fonematyczny, pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa)
 • badanie mowy biernej (rozumienia mowy) oraz czynnej (nadawania mowy)
 • badanie umiejętności czytania i pisania.
Co powinno niepokoić rodziców?

 • dziecko oddycha przez usta (nie jest to podyktowane infekcją górnych dróg oddechowych), dmucha robiąc z policzków baloniki lub nie umie w ogóle dmuchać
 • dziecko ma skrócone wędzidełko podjęzykowe (czubek języka nie jest zaokrąglony, ma kształt serduszka), podwargowe (górna warga ma problem połączyć się z dolną, przez co buzia jest otwarta)
 • dziecko ma wady zgryzudziecko często trzyma język na zewnątrz jamy ustnej
 • dziecko mówi głosem zbyt niskim lub zbyt wysokim, miewa częste chrypki (mimo iż jest zdrowe)
 • dziecko nie słyszy poleceń, dopytuje, pogłaśnia radio lub telewizor
 • dziecko źle je (głównie miksowane produkty, nie chce gryźć, pije z butelki zamiast jeść łyżeczką i pić z kubka)
 • dziecko nie rozumie pytań i poleceń
 • dziecko mało mówi, tj. mając 2 latka operuje pojedynczymi słowami bądź dźwiękami (2-latek używa ok. 400 słów), gestykuluje zamiast mówić, mówi głównie swoim własnym językiem (nazywanym przez rodziców tzw. „mową chińską”), nie tworzy prostych zdań typu: „Mama daj”, nie chce mówić czy pytać
 • dziecko 3-letnie:
  • nie rozumie tego, co do niego mówimy
  • nie artykułuje prawidłowo głosek: p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, l, li, t, ti, d, di, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch, chi, ł, n, ń, ę, ą
  • jego mowa jest zbyt pieszczotliwa
  • ma niesprecyzowaną rękę dominującą
 • dziecko 4-, 5-, 6- letnie:
  • mówi mało
  • nie rozumie pytań, poleceń
  • mowa jest zbyt pieszczotliwa
  • mówi gorzej niż rówieśnicy
  • ma niesprecyzowaną rękę dominującą
  • rysuje od strony prawej do lewej, słabo rysuje i maluje.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną

Dobierzemy odpowiedni dla Ciebie termin oraz ustalimy szczegóły